Vakantiehuis zoeken:
Zoek een vakantiehuis in Zuid-Frankrijk

Beschikbaarheid:

Huurprijs per week:

Naam huis of plaats:


Chateau d'If en de lotgevallen van de Graaf van Monte-Cristo

Het Château d'If is een fort en voormalige gevangenis op het eiland If; het kleinste eiland van de Frioul-archipel gelegen voor de kust van Marseille. Het werd tussen 1524 en 1531 gebouwd in opdracht van koning Frans I van Frankrijk. Het fort was bedoeld voor de  verdediging van aanvallen uit zee. Het fort is 28 meter hoog, en telt drie verdiepingen. Het eiland rondom het fort was bebouwd met verdedigingswerken.

Het fort hoefde in praktijk nooit gebruikt te worden tijdens een oorlog. In juli 1531 leek het wel even zo ver te komen toen keizer Karel V van het Heilige Roomse Rijk plannen maakte om  Marseille aan te vallen, hij blies deze plannen later af.

In 1701 stelde Sébastien Le Prestre de Vauban, een bekend bouwmeester van vestingwerken, vast dat het fort ongeschikt was als militaire vestiging vanwege allerlei zwakke plekken. Toen bleek dus dat het fort niet langer dienst kon doen als militaire vestiging en werd er een gevangenis van gemaakt mede vanwege de geïsoleerde ligging. Gelijk aan het Amerikaanse Alcatraz. Het fort werd vooral gebruikt als dumpplaats voor politieke en religieuze gevangenen en werd hierdoor al snel een van de beruchtste gevangenissen van Frankrijk. Er werden meer dan 3500 Hugenoten naar Château d’If gestuurd.

Zoals gebruikelijk destijds, werden gevangenen afhankelijk van hun klasse en rijkdom anders behandeld. De armsten werden letterlijk onderin gestopt, in kerkers zonder ramen. De rijkere gevangenen hadden vaak betere cellen, soms met een eigen open haard en garderobe. Wel dienden ze voor deze privileges te betalen.

De Graaf van Monte-Cristo (originele Franse titel: Le Comte de Monte-Cristo) is een roman van Alexandre Dumas uit 1844. Centraal staan de lotgevallen van Edmond Dantès die, na eerst veertien jaar onschuldig opgesloten te hebben gezeten op grond van een valse verdachtmaking, een verborgen fortuin vindt op het eiland Montecristo waarna hij met zijn verworven rijkdom wraak neemt op degenen die hem dit leed hebben aangedaan.
Het verhaal is enigszins gebaseerd op een waargebeurd verhaal over de lotgevallen van de Franse schoenmaker Pierre Picaud

 

Het Château vandaag de dag

Eind 19e eeuw werd de gevangenis gesloten. Het eiland werd nadien ook ontdaan van de laatste militaire vestigingen en op 23 september 1890 officieel geopend voor publiek.
Vanwege Dumas boek is het eiland vandaag de dag een populaire toeristische attractie.
Het eiland is per boot te bereiken vanuit de oude haven van Marseille.  Meerdaags varen 2 maatschappijen tussen de Oude Haven en de Archipel van Friuli, Chateau d'If. Een van vanaf de Quai des Belges en de ander vanaf de Quai du Port.

Zie ook het YouTube filmpje over de Archipel Friuli

 

voorwaarden | volg ons op facebook