Vakantiehuis zoeken:
Zoek een vakantiehuis in Zuid-Frankrijk

Beschikbaarheid:

Huurprijs per week:

Naam huis of plaats:


Huurvoorwaarden

Artikel 1. Reservering en betaling

Een reservering is geldig vanaf het moment, dat Verburg Projecten, verder genoemd de bemiddelaar,  de vereiste aanbetaling van de huursom heeft ontvangen. Het betalen hiervan houdt in, dat de huurder kennis heeft genomen en akkoord gaat met de hier genoemde huurvoorwaarden en de volledige omschrijving van de vakantiewoning die hij heeft gehuurd. De prijzen van de vakantiewoning zijn per week of andere afgesproken periode. Kosten van eindschoonmaak, verbruikskosten enz. zijn bij de woningomschrijving vermeld en zijn nooit bij de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.
Voor iedere reservering moet 50% van de huurprijs worden aanbetaald. Deze aanbetaling moet binnen 5 dagen na reservering betaald zijn op rekening NL65 INGB 0003146112 van Verburg Projecten in Woerden.
De tweede betaling (het resterende 50% van de huur, de schoonmaakkosten etc. en de waarborgsom) moet uiterlijk 6 weken voor de aanvang van het verblijf door de bemiddelaar zijn ontvangen. Indien dit niet heeft plaatsgevonden, zal de huurder een bericht ontvangen met het verzoek het restant binnen 3 werkdagen te betalen. Doet de huurder dit niet, dan zal dit gezien worden als annulering van het appartement door de huurder en zijn de annuleringsvoorwaarden van artikel 3a van toepassing. De bemiddelaar heeft dan tegelijkertijd het recht de vakantiewoning opnieuw voor verhuur aan te bieden. Als de reservering minder dan 6 weken voor de aanvang van de huurperiode plaats vindt, dan moet de betaling van de volledige huurprijs, waarborgsom en eventuele andere bijkomende kosten per omgaande plaats vinden.

Artikel 2. Verantwoordelijkheden

De bemiddelaar en/of de eigenaar van de vakantiewoning kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de klant, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil. De bemiddelaar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden. De bemiddelaar wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig, zomede voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van de vakantie appartement ten gevolge van vertraging.

Artikel 3a. Annulering door de huurder

Elke annulering moet schriftelijk en per email aan de bemiddelaar worden gemeld.
De bemiddelaar brengt de volgende bedragen in rekening, afhankelijk van de datum van annulering door de huurder:
Annulering meer dan 8 weken voor aanvang van de huurperiode: 50 % van de huur.
Bij latere annulering 100% van de huur.
Als de huurder geen gebruik maakt van de woning of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen enkele restitutie plaatsvinden.
Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten.

Artikel 3b. Annulering door de bemiddelaar

Als door onvoorziene omstandigheden de bemiddelaar de huurovereenkomst moet annuleren, zal de huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en zal er restitutie van aanbetalingen plaatsvinden. Uiteraard zal eerst in overleg met de huurder een vervangende accommodatie gezocht worden.

Artikel 4. Klachten en geschillen.

Mochten er onverhoopt klachten zijn, dan moet de huurder zich in eerste instantie wenden tot de eigenaar of diens plaatsvervanger van de vakantiewoning. Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden dan moet de huurder zo snel mogelijk contact opnemen met de bemiddelaar zodat deze kan proberen e.e.a. zo goed mogelijk op te lossen.
Het huidige contract is opgesteld en moet worden geïnterpreteerd naar Nederlands recht. Alle geschillen, die uit dit contract zouden kunnen rijzen vallen onder de exclusieve jurisdictie van het Nederlandse kantongerecht.

Artikel 6. Aankomst en vertrek

De aankomst in de vakantiewoning vindt plaats op zaterdag tussen 16.00 uur en 18.00 uur, tenzij anders is overeengekomen. Het wordt aanbevolen om in de loop van de aankomstdag telefonisch contact op te nemen met de eigenaar van de vakantiewoning of diens vervanger via het aangegeven telefoonnummer om een preciezere aankomst af te spreken. Indien de huurder vermoedt dat hij na 18.00 uur zal aankomen, dient hij onmiddellijk de eigenaar of diens vervanger te waarschuwen.
De vakantiewoning moet uiterlijk om 10.00 uur verlaten worden op de dag van vertrek.

Artikel 7. Maximum aantal bewoners

In de vakantiewoning mogen niet meer dan de aangegeven personen logeren, tenzij vooraf toestemming is verleend door de bemiddelaar. Indien dit aantal overschreden wordt, kan degenen, die de ontvangst regelt de toegang tot de woning aan deze extra personen ontzeggen. Indien er op een later tijdstip, buiten medeweten van degene, die de ontvangst regelt, toch extra personen in de woning komen logeren, ontstaat er onmiddellijk een vordering op de huurder van 25% van de huursom per extra persoon. Die vordering zal indien nodig worden ingehouden op de waarborg.

Artikel 8. Huisdieren

Op aanvraag.

Artikel 9. Waarborg

Het bedrag van deze waarborg staat vermeld in de huurovereenkomst. Conform de Franse wet wordt deze waarborg binnen 2 weken na het verlaten van het appartement teruggestort, eventueel onder aftrek van kosten voor het herstel van achteraf geconstateerde schade aan de woning, meubilair of anderszins.

Artikel 10. Bijkomende kosten

Bij het einde van het verblijf dient de huurder de bijkomende kosten te regelen die bij de omschrijving van de woning zijn vermeld, zoals: kosten voor water en elektriciteit in de aangegeven periodes. Is er sprake van een langere huurperiode in herfst, winter of lente dan wordt vooraf een schatting gemaakt en als toeslag op de week of maand huur gezet. De teveel of te weinig betaalde toeslag wordt dan aan het eind van de huurperiode verrekend.

Artikel 11. Schoonmaak

Het huis dient netjes en schoon te worden aangetroffen. Is dit niet het geval, dan moet dit onmiddellijk aan de eigenaar van de woning of diens vervanger gemeld worden, zodat deze het een en ander kan herstellen. Bij vertrek dient de huurder de vakantiewoning netjes opgeruimd en bezemschoon achter te laten, met bijzondere aandacht voor sanitair, keuken, vloer en tuin. Soms is een inventarisatielijst aanwezig. Ook alle prullenbakken moeten worden geleegd in de vuilcontainers van de gemeente en lege flessen kunnen daar in de flessencontainers.

Artikel 12. Keuken-, bad- en bed-linnengoed

In een aantal vakantiewoningen wordt niet alle linnengoed inclusief aangeboden. Dit staat op de informatiepagina van de woning en wordt ook altijd vermeld op de factuur. Er zijn wel altijd dekens en kussens aanwezig. Het gebruik van bed-linnengoed is verplicht, indien dit niet door de eigenaar wordt aangeboden dient de huurder dit zelf mee te nemen.

alsgodinzuidfrankrijk.nl
Verburg Projecten

voorwaarden | volg ons op facebook